På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Kontrollansvar i praktiken Skriv ut sidan

Välj län


Kontrollansvar i praktiken

Endagskurs

Kursmål

Kursen ger dig som KA praktisk vägledning och metodträning i din yrkesroll. Vi diskuterar hur kontakter med myndigheter, byggherrar, brukare samt projektörer och entreprenörer bör hanteras för att säkerställa kontroll och kvalitetssäkring.

Kursinnehåll

I kursen utgår vi ifrån checklistor och mallar (som tillhandahålls digitalt) samt etablerade arbetssätt som KA utifrån erfarenheter som blev utgångspunkten för lagens krav på KA, och kursledarens fortlöpande erfarenheter som KA.

Vi arbetar med tre olika projektexempel:

 • Småhus.
 • Medelstort industriprojekt.
 • Stort kontorsprojekt.

Vi kommer även att ta upp bland annat:

 • KA:s roll och ansvar utifrån lagen och lagens förarbeten, resursbedömning.
 • Kvalificerad byggherre.
 • Praktisk projektplanering.
 • Tidiga informella samråd, BN:s serviceskyldighet, myndighetskontakter.
 • Kontrollplanering, kontrollplan enligt PBL.
 • Kontrollorganisering, särskilt sakkunniga.
 • Granskning av projektering, konstruktionsgenomgång, riskanalys enligt AML/MB/PBL.
 • Lov/anmälan, arbetstagarintyg, arbetsmiljöplan, arbetsplatsdisposition.
 • Tekniskt samråd, utredning alternativa energislag, energiberäkning.
 • Program projektrevisioner.
 • Startbesked.
 • Entreprenadkontroller.
 • Arbetsplatsbesök byggnadsnämnden.
 • Noteringar från byggplatsbesök.
 • Slututlåtande.
 • Slutsamråd.
 • Slutbesked.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha deltagit i grund- eller uppdateringskurs för KA.

Pris

5 700 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

Denna kurs arrangeras främst som företagsintern utbildning för ert företag.

Kontakta oss för information och offert för detta ämne.

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top