På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Markanvisnings- och exploateringsavtal, grundkurs Skriv ut sidan

Välj län


Markanvisnings- och exploateringsavtal, grundkurs

Halvdagskurs

I och med lagändringar i PBL som infördes 2015 är en kommun numera skyldig att anta riktlinjer, som ska ange kommunens utgångspunkter och mål för avtal om exploatering, markanvisning och genomförande av detaljplaner. Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor. Kommunalt ägd mark är en stor tillgång och måste förvaltas väl. Markanvisningar och exploateringsavtal ger kommunen möjlighet att välja exploatör och styra hur exploateringen ska genomföras. För den privata aktören kan avtalsförhandlingen med kommunen vara avgörande för projektet.

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskap om vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal, och de regelverk som styr avtalen.

Målgrupp

Handläggare och chefer för plan- mark- och exploateringsfrågor i kommunal verksamhet. Entreprenörer, byggbolag, exploatörer och fastighetsägare.

Kursinnehåll

  • Allmänt om avtal i exploateringsprocessen.
  • Exploateringsavtal.
  • Markanvisningsavtal.
  • Jordabalkens formkrav och vanliga "optionsvillkor" för fastighetsförsäljning.
  • Nyaste lagstiftningen kring exploateringsavtal.
  • I vilka situationer aktualiseras upphandlingsrätten samt syfte och grundläggande om tillämpning av bestämmelserna i LOU/LUF.
  • Allmänt om EU:s regelverk beträffande statsstöd

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i PBL.

Kursledare

Björn Eriksson
Christian Nilsson
Pia Pehrson
Johanna Töllenius
Per Vestman

Pris

3 500 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, digitalt kursintyg.


Kurstillfällen

2023-11-08
Digitalt klassrum
2023-04-19
Digitalt klassrum

2021-05-11
Digitalt klassrum - Zoom

2021-02-02
Digitalt klassrum - Zoom

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top