På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Tvistelösning i praktiken Skriv ut sidan

Välj län


Tvistelösning i praktiken

En entreprenadjuridisk workshop

Tvådagarskurs

Med kursbekräftelsen kommer en enkät som behöver svaras på för att vi ska kunna anpassa kursen efter er.

Välkommen till entreprenaden där beställare och entreprenör precis har inlett arbetena i ett mark-, anläggnings- och byggprojekt med syftet att utveckla området Målyckan. Platsen och projektet är förvisso fiktivt, men situationerna som uppkommer är realistiska och utgår från kursledarnas erfarenhet samt entreprenadjuridiska rättsfall.

Utifrån ett problembaserat upplägg gemensamt, i grupp och enskilt, tar vi oss an vanligt förekommande frågor och problem som kan uppstå i entreprenader, och som även uppstår i projektet Målyckan.

Kursmaterialet utgörs av kontraktshandlingar i form av avtal, ritningar, mängdförteckning, AF-del osv. Vilka ligger till grund för diskussionen, lösningarna och svaren på de situationer som uppstår i det fiktiva entreprenadprojektet baserat på AB 04 men med s.k. "insprängda totalentreprenader". Situationerna som avses är bl.a. överraskande markförhållanden (ÄTA/hinder), oklara beställningar och avtalsvillkor, regleringen av utförda arbeten enligt mängdförteckning, projektledning och tidsstyrning, fel i utförda arbeten, skador och skadestånd, bevissäkring osv.

Kursledarna, vilka utgörs av dels en praktiker på området med erfarenhet som både beställare och entreprenör, dels en advokat specialiserad på entreprenadrättsliga tvister, guidar dig genom genomförandet av projektet med tyngdpunkt på praktiska exempel och situationer som är sannolika att leda till tvist mellan parterna.

Kursen är för dig med erfarenhet av entreprenadprojekt och som önskar att lära sig mer om entreprenadjuridikens praktiska tillämpning.

Kursmål

Att få ökade kunskaper om hur entreprenadjuridiken kan få praktisk betydelse i din yrkesverksamhet och särskilt hur du bör agera i praktiken om problem uppkommer i projekten.

Målgrupp

Beställare, entreprenörer och konsulter verksamma i genomförandet av entreprenader som önskar tränga djupare in i entreprenadjuridiken med eget aktivt engagemang i workshopformat.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på följande områden som brukar leda till att tvist uppkommer i projekten.

  • Kontraktet
  • Projektets genomförande
  • Tolkning av kontraktshandlingar
  • Hantering av mängdreglering, ÄTA, hinder och rubbningar
  • Felavhjälpande, skadestånd och viten

Frågeställningarna ovan hanteras genom övningsexempel, gruppövningar och fördjupade diskussioner under två sammanhängande kursdagar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om entreprenadjuridik, t.ex. genom arbetslivserfarenhet eller genom att ha deltagit i Entreprenadjuridik, grundkurs, Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs eller motsvarande.

Övrigt

Med kursbekräftelsen kommer ni få en enkät från programmet Netigate att besvara för att kursledarna ska kunna anpassa kursen efter era erfarenheter och behov. Besvara enkäten så snart som möjlig, och helst senast två veckor innan kursstart.

Kursledare

Csaba Prokec Szilasi
Axel Ryning

Pris

13 500 kr per deltagare exkl. moms.  I priset ingår kursdokumentation, AB 04, digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

2024-11-19 - 2024-11-20
Boden
2024-12-10 - 2024-12-11
Stockholm
2025-01-28 - 2025-01-29
Göteborg
2024-04-24 - 2024-04-25
Stockholm

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top