På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs Skriv ut sidan

Välj län






Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs

Fördjupning i Partnering som arbetsmetod
Endagskurs

Partnering eller samverkansentreprenad är en etablerad modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens. Metoden kan tillämpas både för utförande- och totalentreprenad, men lämpar sig bäst för mer komplicerade projekt. Partnering förutsätter också andra ersättningsmodeller än de traditionella och utgår ofta från en kombination av fast arvode och löpande räkning.

Tanken är att parterna har en delvis integrerad organisation som också inkluderar konsulter, brukare och underentreprenörer, där de som är delaktiga bidrar med kompetens och erfarenhet för projektets och projektmålens bästa. Det kräver god kommunikationsförmåga av samtliga inblandade.

Ett lyckat partneringprojekt innebär att projektet håller budget, tidsplan vid sidan av de särskilt uppställda projektspecifika mål, tvistefrågor begränsas betydligt och det skapas goda relationer för långsiktiga samarbeten.

Kursen hålls av två mycket erfarna kursledare inom partnering.

Kursmål

Kursen ger dig fördjupad kunskap om centrala delar för att lyckas med ett projekt i partnering och vilka verktyg som behövs och hur dessa kan och bör användas. Kursen ger ingående kännedom och förståelse för vikten av olika metoder för kommunikation, liksom djupare  inblick i olika alternativa ersättningsmodeller och vilka drivkrafter dessa skapar. Kursen ger också en heltäckande genomgång av olika utvärderingsmodeller ägnade åt att skapa rätt förutsättningar och träffsäkerhet vid upphandlingar.

Målgrupp

Du som genomfört en handfull projekt i partnering och känner att du vill fördjupa dina kunskaper.  Kursen lämpar sig även för dig som gått vår grundkurs och är nyfiken på att få veta mer.

Kursinnehåll

  • Introduktion, partnering som metod.
  • Praktisk samverkansprocess från start till slut med syfte att nå överenskomna mål, i god samverkan genom hela projektet och alla led.
  • Stärk samverkansrelationen över tid med ökad tillit, ömsesidig förståelse och samsyn i projektets dagliga utmaningar -kursen ger dig bland annat praktisk problemlösning.
  • Ersättningsmodeller för partneringprojekt, incitaments och bonusmodeller som negativa och positiva drivkrafter. Ett flertal olika varianter av ersättningsmodeller fingranskas.
  • Utvärderingsmodeller för att träffa rätt i upphandling av partnering – ett antal olika exempel på tilldelningskriterier och utformning av genomförandeplaner, intervjuer m m gås igenom för att höja kunskapsnivån hos deltagarna om hur upphandlingar bör struktureras liksom vad är viktigt att bära med sig som anbudsgivare.

På kursen som är praktiskt inriktad tar vi upp ett flertal exempel från verkligheten och vi varvar teori med övningar och diskussioner.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06. Du bör ha gått vår grundkurs i Partnering eller ha motsvarande kunskaper.

Kursledare

John Hane
Malin Österberg

Pris

7 300 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

2024-10-16
Malmö
2024-11-14
Stockholm
2024-05-16
Stockholm

2023-11-29
Boden

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top