På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Kunskapsdag

bild

Entreprenadjuridik och offentlig upphandling

Att utforma förfrågningsunderlag, upphandla, lämna anbud och genomföra byggentreprenader och ramavtal i enlighet med AB 04/ABT 06, AMA AF och LOU kräver goda kunskaper. Kursen genomförs under två dagar med två erfarna kursledare kring dessa frågor. Vi varvar föreläsning med gruppbeten och diskussioner.

Att på ett framgångsrikt sätt handla upp entreprenader och att lämna anbud i entreprenadupphandlingar ställer krav på kunskap och erfarenhet av såväl entreprenadavtalen som upphandlingslagstiftningen. Målet med kursen är att öka den kunskapen. Kursen tar ett helhetsgrepp gällande den "administrativa" sidan av entreprenadupphandlingar som genomförs inom ramen för offentlig upphandling.

Entreprenadjuridik och offentlig upphandling »

AMA EL 22

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. Lär dig hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA EL 22.

Målet med kursen är att du som projektör, entreprenörer eller besiktningsman ska få översiktlig kunskap om hur du använder och tillämpar AMA EL 22 i beskrivningar, hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt den samt dess koppling till entreprenadjuridiken.

AMA EL 22 »

bild

bild

Vi utbildar gärna på hemmaplan

Är ni flera på företaget?

Vi arrangerar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era önskemål, eller ordinarie kurser direkt från vårt utbud. Vi kan även arrangera de flesta av våra kurser i det digitala klassrummet.

En kurs inom företaget är både kostnads- och tidsbesparande, ni undviker resor och övernattningar för era anställda. Man säkerställer att alla medarbetare får ta del av samma utbildning samtidig som man höjer kunskapen och kompetensen på personalen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram den utbildning du behöver.

ABK 09

Att köpa teknikkonsulttjänster ställer stora krav både på beställare och konsult. Krav som branschen ofta tar lätt på, vilket medför otydligheter om konsultavtals omfattning, kvalitetsnivå och syfte m.m. ABK 09 har en struktur som påminner mycket om AB/ABT. Förhållningssättet mellan beställare och konsult är ofta mycket mer informellt, på gott och ont.

ABK 09 »

Entreprenadjuridik,

Den här kursen uppdaterar vi löpande och tar upp det allra senaste inom entreprenadrätt. Du lär dig att förebygga och hantera tvister. De frågeställningar vi berör bygger oftast på verkliga rättsfall. Du får fördjupade teoretiska kunskaper i centrala bestämmelser i AB 04 och ABT 06 och lär dig undvika fallgroparna vid kontraktsskrivning.

Entreprenadjuridik, fortsättningskurs »

Anpassat ledarskap i effektiva team

Som ledare vill vi att våra medarbetare är självgående i linje med de uppgifter, mål och visioner som ligger framför oss. Vi vill att de skall utföra och slutföra uppgifterna på ett motiverat sätt utan att vi som ledare behöver gå in och kontrollera och detaljstyra. Under denna utbildning lär ni er hur ni leder och utvecklar era medarbetare till att bli mer självgående och autonoma.

Anpassat ledarskap i effektiva team »

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top