På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe

Att leda på distans

Att leda på distans har för många blivit en vardag, det nya normala. Det har givit oss ledare många fördelar men det har även givit oss många nackdelar och utmaningar. Under utbildningen kommer vi hjälpa er att förstärka de fördelar som finns och vi kommer ge er tydliga och konkreta lösningar på de utmaningar som finns.

Ni kommer att känna er mer säker i ert sätt att leda och få flera strategier och "verktyg" för att hantera vardagens utmaningar. Ditt ledarskap kommer vara mer engagerande, stimulerande och meningsfullt.

Att leda på distans »

bild

bild

Konflikthantering och kommunikation

Kanske har du upplevt de riktigt knepiga händelserna. Som när en konflikt mellan två personer helt spårar ur. De involverar fler, och det bildas grupper som kämpar mot varandra. Produktion mot marknad. Teknisk utveckling mot design. Distribution mot lager. Kvinnor mot män, tekniker mot humanister, äldre mot yngre.

Alla situationer kanske inte kan lösas perfekt, men du måste kunna hantera dem så att fokus blir framåt.

Konflikthantering och kommunikation »

Entreprenadjuridik och offentlig upphandling

Att på ett framgångsrikt sätt handla upp entreprenader och att lämna anbud i entreprenadupphandlingar ställer krav på kunskap och erfarenhet av såväl entreprenadavtalen som upphandlingslagstiftningen.

Målet med kursen är att öka den kunskapen. Kursen tar ett helhetsgrepp gällande den "administrativa" sidan av entreprenadupphandlingar som genomförs inom ramen för offentlig upphandling.

Entreprenadjuridik och offentlig upphandling »

bild

bild

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs

AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt klassifikationssystem, beskrivningar och anvisningar. Kunskaper i AMA och MER är avgörande för att rätt kvalitet och ekonomi uppnås i ett projekt. Denna kurs kan genomföras som digital kurs.

AMA/MER Anläggning 20, grundkurs »

bild

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs produktion

Fördjupade kunskaper i AMA och MER är av största betydelse vid anläggningsarbeten. Utan kunskap i AMA kan vi inte leverera den förväntade kvaliteten och utan MER ökar risken för ekonomiska missuppfattningar. Målet med kursen är att du ska kunna tillämpa AMA och MER i projekt. Under kursdagen tar vi upp exempel på konflikter under produktionstiden i olika projekt. Ser på kopplingen mellan AMA, MER och AB/ABT. Fokus på kursen ligger på produktion, mätning och ersättning. Denna kurs kan genomföras som digital kurs.

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs produktion »

bild

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering

Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB. Målet med kursen är att du ska lära dig att på ett rationellt sätt upprätta tekniska beskrivningar och mängdförteckningar av hög kvalitet. Kursen ger dig utökade kunskaper om den tekniska beskrivningens och mängdförtecknings roll och du får råd om hur du använder AMA, RA och MER, praktiskt och teoretiskt. Denna kurs kan genomföras som digital kurs.

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering »

Markanvisnings-

I och med lagändringar i PBL som infördes 2015 är en kommun numera skyldig att anta riktlinjer, som ska ange kommunens utgångspunkter och mål för avtal om exploatering, markanvisning och genomförande av detaljplaner. Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor.

Markanvisnings- och exploateringsavtal »

Entreprenadrtt

Under den här kursen gör vi en genomgång av entreprenadrätten med specifik koppling till anläggningsbranschen. Utgångspunkten är standardavtalen AB 04 och ABT 06. Fokus ligger på de bestämmelser som är särskilt viktiga i anläggningsprojekt.

Entreprenadrätt för anläggningsbranschen »

AMA

Lär dig mer om AMA AF 12 med tillhörande Råd och anvisningar och hur dessa skall tillämpas vid offentlig upphandling och samspelet med de krav och regler som upphandlingslagstiftningen ställer.

AMA AF 12 – för offentliga beställare och anbudsgivare »

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top