På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe

bild

Entreprenadjuridik, grundkurs

Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte? Öka lönsamheten och minska riskerna – gå EGA:s grundkurs i entreprenadjuridik. Den passar alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn.

Goda kunskaper i spelreglerna på entreprenadområdet är avgörande för alla parter. Det gäller att bevaka sina rättigheter och skyldigheter för att få ett plusresultat på sista raden. Standardavtalen, AB för utförandeentreprenader och ABT för totalentreprenader, är tillsammans de viktigaste regelverken som du behöver känna till. Mycket i AB 04 påverkar dessutom entreprenaden.

Entreprenadjuridik, grundkurs »

Projekteringsledning

Projekteringsarbetet ska med utgångspunkt från projektets övergripande tid- och resursramar planeras, organiseras, samordnas, administreras, kostnadsstyras samt kvalitetsledas. Projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen.

Efter kursen har du nya insikter om projekteringsprocessen ökat din kunskap om att leda grupper och styra mot uppställda mål. Vidare har du fått ökad helhetssyn för hela byggprocessen samt insikter i ansvaret som projekteringsledare.

Projekteringsledning »

bild

bild

Vi utbildar gärna på hemmaplan

Är ni flera på företaget?

Vi arrangerar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era önskemål, eller ordinarie kurser direkt från vårt utbud. Vi kan även arrangera de flesta av våra kurser i det digitala klassrummet.

En kurs inom företaget är både kostnads- och tidsbesparande, ni undviker resor och övernattningar för era anställda. Man säkerställer att alla medarbetare får ta del av samma utbildning samtidig som man höjer kunskapen och kompetensen på personalen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram den utbildning du behöver.

AMA

Lär dig mer om AMA AF 21 med tillhörande Råd och anvisningar och hur dessa skall tillämpas vid offentlig upphandling och samspelet med de krav och regler som upphandlingslagstiftningen ställer.

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare »

Anpassat ledarskap i effektiva team

Som ledare vill vi att våra medarbetare är självgående i linje med de uppgifter, mål och visioner som ligger framför oss. Vi vill att de skall utföra och slutföra uppgifterna på ett motiverat sätt utan att vi som ledare behöver gå in och kontrollera och detaljstyra.

Anpassat ledarskap i effektiva team »

Bas-P och Bas-U, grundkurs

Lär dig om Arbetsmiljöverkets helt nya regelstruktur som träder i kraft den 1 jan 2025. Den nya strukturen ska bland annat förtydliga reglerna, arbetsmiljöansvaret och arbetsmiljöarbetet i de tidiga skedena av byggprojekt.

Bas-P och Bas-U, grundkurs »

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top