På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe

Julkalender

bild

Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs

Partnering eller samverkansentreprenad är en modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet.

Modellen strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens och den intressekonflikt det medför och kan tillämpas både för utförande- och totalentreprenad, men lämpar sig bäst för mer komplicerade projekt.

Partnering förutsätter andra ersättningsmodeller än de traditionella och utgår ofta från en kombination av fasta arvoden och löpande räkning.

Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs »

BAS-P och BAS-U, uppdateringskurs

Arbetsmiljölagstiftningen förändras hela tiden och en rekommendation är att du uppdaterar dina kunskaper ca vart femte år.

Den här kursen är utmärkt för dig som är certifierad BAS-P och/eller BAS-U, eftersom vi tar upp de senaste nyheterna och ändringarna. Då är du väl förberedd inför tentamen som krävs för att du ska kunna omcertifiera dig som BAS.

BAS-P och BAS-U, uppdateringskurs »

bild

bild

Vi utbildar gärna på hemmaplan

Är ni flera på företaget?

Vi arrangerar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era önskemål, eller ordinarie kurser direkt från vårt utbud. Vi kan även arrangera de flesta av våra kurser i det digitala klassrummet.

En kurs inom företaget är både kostnads- och tidsbesparande, ni undviker resor och övernattningar för era anställda. Man säkerställer att alla medarbetare får ta del av samma utbildning samtidig som man höjer kunskapen och kompetensen på personalen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram den utbildning du behöver.

Partnering-Samverkansentreprenad,

Partnering eller samverkansentreprenad är en etablerad modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens.

Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs »

Markanvisnings- och exploateringsavtal, grundkurs

Nya regler i plan- och bygglagen och även en ny lag om kommunala markanvisningar har trätt i kraft. Detta påverkar dig som arbetar med genomförande av detaljplaner och markanvisningar, oavsett om du gör det på myndighetssidan eller i den privata sektorn.

Markanvisnings- och exploateringsavtal, grundkurs »

Entreprenadjuridik, tvdagars grundkurs

En perfekt kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget fram till slutbesiktningen. Du sparar både tid och pengar med rätt kunskaper. Kursen ger utrymme för diskussioner, verkliga exempel och rättsfall.

Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs »

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top