På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/PBL - med fokus på byggstyrning Skriv ut sidan

Välj län


PBL - med fokus på byggstyrning

Endagskurs

Kursmål

Deltagarna får vägledning kring regler, roller och ansvar enligt nuvarande plan- och bygglagen (2010:900).

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med branscherfarenhet.

Kursinnehåll

•  Byggnad
•  Annan anläggning
•  Ombyggnad
•  Underhåll/ändring
•  Riktvärden trafikbuller
•  Exploateringsavtal
•  Omgivningsbuller
•  Utökat förfarande, standardförfarande, begränsat standardförfarande, planeringsbesked
•  Detaljplanekravet
•  Delegation av antagande av plan
•  Lovplikt, utökad/minskad lovplikt, anmälningsplikt
•  Liten avvikelse mot detaljplan, "stor" avvikelse mot detaljplan
•  Villkor för bygglov
•  Överklagande, förvaltningsbesvär, laglighetsprövning
•  KA:s roll och självständighet
•  Krav på kontrollplan
• Tekniskt samråd
•  Startbesked
•  Arbetsplatsbesök
•  Anvisningar för slutverifiering
•  Slutsamråd, interimistiska slutbesked, slutliga slutbesked

För dig som är särskilt intresserad av planfrågor se kursen PBL – med fokus på plan- och miljöfrågor

Förkunskaper

Inga förkunskaper om PBL behövs.

Kursledare

Lisa Dahlstedt
Benjamin Hellström

Pris

6 100 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation med Lagtextens byggregler (PBL, PBF, BBR m.fl), digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

Denna kurs arrangeras främst som företagsintern utbildning för ert företag.

Kontakta oss för information och offert för detta ämne.

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top