På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe

Välj län


Partnering

Introduktion till partnering som arbetsmetod
Endagskurs

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens. Metoden kan tillämpas både för utförande- och totalentreprenad, men fungerar bäst vid mer komplicerade projekt. Partnering förutsätter också andra ersättningsmodeller än de traditionella och utgår ofta från en kombination av fasta arvoden och löpande räkning.

Tanken är att parterna har en delvis integrerad organisation som också inkluderar konsulter, brukare och underentreprenörer, där de som är delaktiga bidrar med kompetens och erfarenhet för projektets och projektmålens bästa. Det kräver god kommunikationsförmåga av samtliga inblandade.

Ett lyckat partneringprojekt innebär att projektet håller budget, tidsplan och andra projektmål, tvister elimineras och det skapas goda relationer för långsiktiga samarbeten.

Kursen hålls av två mycket erfarna kursledare inom partnering.

Kursmål

Kursen ger dig övergripande kunskap om hur ett partneringprojekt kan läggas upp, vad som krävs av de som är delaktiga, samt för vilka typer av projekt det är mest lämpligt.

Målgrupp

Du som är intresserad av en ny samarbetsform mellan beställare och entreprenör.

Kursinnehåll

  • Introduktion, partnering som metod.
  • Framtagande av partneringdeklaration för kursen.
  • Entreprenadkontrakt/partneringkontrakt som beskrivning av arbetsmetod och styrmedel i projekt – ersättningsmodeller lämpade för partnering.
  • Genomgång av olika beteendeprofiler och kommunikationsfrågor. Vad gör man i låsta lägen?
  • Så drivs ett partneringprojekt: olika mötesformer och deras betydelse i projekt, inledande workshop och partneringledarens/processledarens roll.
  • Vikten av att bedöma kompetens och erfarenhet hos platsorganisation och lämpligt tillvägagångssätt enligt LOU/LUF.
  • Sammanfattning av för vilka typer av projekt partnering är mer eller mindre lämpligt, samt risker och fallgropar.

På kursen varvar vi teori med övningar och diskussioner. 

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06.

Kursledare

John Hane
Malin Österberg

Pris

Klassrum
7 100 kr per deltagare exkl.moms. I priset ingår Partneringhandboken, digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Digitalt klassrum
6 900 kr per deltagare exkl.moms. I priset ingår Partneringhandboken samt digitalt kursintyg.Kurstillfällen

2022-03-22
Stockholm
2022-03-29
Digitalt klassrum
2022-04-26
Östersund
2021-11-10
Digitalt klassrum

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top