På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Bas-P och Bas-U, grundkurs Skriv ut sidan

Välj län


Bas-P och Bas-U, grundkurs

Tvådagarskurs

Lär dig om Arbetsmiljöverkets helt nya regelstruktur som träder i kraft den 1 jan 2025. Den nya strukturen ska bland annat förtydliga reglerna, arbetsmiljöansvaret och arbetsmiljöarbetet i de tidiga skedena av byggprojekt. 

Det som hänt är bland annat att paragrafer är uppdelade i flera, språket har förenklats för bättre förståelse, antalet definitioner har ökat samt ansvar och uppgifter är förtydligat – vem som ska göra vad.

Flera av förändringarna och förtydligandena som gjorts påverkar bland annat byggherren, Bas-P, Bas-U och projektören. Alla aktörer har ansvar för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket:
"Den som kan påverka arbetsmiljön till det bättre ska också göra det"

Enligt AFS 2023:3 Bas-P och Bas-U:
"Lämplig är den som har utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för arbetsmiljöarbetet utifrån projektets storlek, komplexitet och risknivå."

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild Bas för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (Bas-P) till färdigt utförande (Bas-U). Det gäller vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll.

Kursmål

Efter kursen vet du hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och hur de kan förhindras. Du kan göra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner. Bas-P och Bas-U är två olika roller och har olika uppgifter men de har samma föreskrifter att arbeta efter. Därför det viktigt att de har vetskap om varandras roller. Vi går igenom bådas roller på denna utbildning.

Målgrupp

Byggherrar, som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen. Projektörer, projektledare, entreprenörer med flera som kommer att ha uppgifter som Bas-P och Bas-U.

Kursinnehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Säkerhetskultur
 • Regelverkets struktur
 • Arbetsmiljölagen
 • Grundläggande regler för arbetsgivare (SAM, OSA)
 • Utformning av arbetsplatser
 • Byggarbetsmiljösamordning (Definitioner, aktörer, hur risker förebyggs, arbetsmiljöplan)
 • Risker vid vissa typer av arbeten – bygg och anläggningsarbete
 • Vanliga risker – övergripande
 • Straffansvar
 • Kursen avslutas med ett kortare kunskapstest (ej certifieringsgrundande)

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Läs mer

För Arbetsmiljöverkets krav på Byggarbetsmiljösamordnare. Se AFS 2023:3

Se även Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare från Arbetsmiljöverket.

Länk till hela byggbranschens säkerhetsutbildning Safe Construction Training

Länk till Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

ID06

EGA är ackrediterade att registrera Bas-P och Bas-U, grund- samt uppdateringskurs i ID06 Kompetensdatabas. Välj det vid anmälan. Gå sedan in på ID06 Kompetensdatabas och ge centralt samtycke (behövs bara göras en gång) alt. kan du fylla i ID06 AB:s samtyckesblankett du får och mejla tillbaka den till EGA (måste fyllas i för varje kurs). Ta med giltig legitimation på kursdagen. Läs mer på ID06 AB:s hemsida.

ID 06

Tentamen och certifiering

För mer information om tentamen och certifiering. Kontakta certifieringsföretagen:
RISE
Kiwa

AFA Försäkring

EGA är godkänd leverantör av AFA Försäkring för utbildningar inom arbetsmiljö. Detta innebär att du kan ansöka om bidrag* hos AFA när du går din utbildning hos oss. Detta gäller våra utbildningar inom byggarbetsmiljö Bas-P/Bas-U. Läs mer här.

*Om du som arbetsgivare har minst en anställd inom privat sektor och har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Kursledare

Anna Källgården
Katarina Lidén
Evangelia Mitilinou
Glenn Olofsson
Carina Vestrin
Pia Öhrling

Pris

Klassrum
11 300 kr per deltagare exkl.moms. I priset ingår kursdokumentation, digitalt kursintyg, registrering till ID06, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Digitalt klassrum
10 900 kr per deltagare exkl.moms. I priset ingår kursdokumentation, digitalt kursintyg samt registrering till ID06.Kurstillfällen

2024-09-04 - 2024-09-05
Digitalt klassrum
2024-09-11 - 2024-09-12
Stockholm
2024-09-25 - 2024-09-26
Östersund
2024-09-30 - 2024-10-01
Malmö
2024-10-02 - 2024-10-03
Digitalt klassrum
2024-10-15 - 2024-10-16
Stockholm
2024-10-22 - 2024-10-23
Luleå
2024-11-05 - 2024-11-06
Nässjö
2024-11-06 - 2024-11-07
Digitalt klassrum
2024-11-20 - 2024-11-21
Karlstad
2024-11-26 - 2024-11-27
Umeå
2024-11-27 - 2024-11-28
Stockholm
2024-12-04 - 2024-12-05
Digitalt klassrum
2024-12-10 - 2024-12-11
Göteborg

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top