Kurser
Seminarium
EGA-dagen
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Entreprenadjuridik på Kanarieöarna
Nya Dataskyddsförordningen
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs
Entreprenadbesiktning
Certifierad entreprenadbesiktningsman, tentamen
ABK 09
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, nyhetskurs
AMA AF 12
FIDIC
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
Markanvisnings- och exploateringsavtal
Partnering
Entreprenad och försäkring
Beställarrollen för entreprenörer
Hantverkarjuridik
Miljörätt, grundkurs
Hyresrätt, lokaler
Välj rätt standardavtal
Mötesmetodik AB och ABT
NL 09 och NLM 10
Tvådagarskurs i LOU - teori och praktik
LUF i förhållande till LOU – skillnader och särdrag
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Beskrivningsteknik, Anläggning
MER Anläggning 17
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Bygglovshantering och PBL
Nyheter i PBL och BBR
BAS-P och BAS-U, grundkurs
BAS-P och BAS-U, fördjupningskurs
BAS-P och BAS-U, uppdateringskurs
BAS-P och BAS-U, tentamen
BAS-P och BAS-U, för mindre projekt
Innemiljö och lagkrav
Arbetsmiljö för bygg- och fastighetssektorn
Kontrollansvar i praktiken
PBL - med fokus på byggstyrning
PBL - med fokus på plan- och miljöfrågor
Projekt och organisation
Ledarskap som lönar sig
Effektiv projektledning i samhällsbyggnadssektorn
Projektledning i produktionsskedet
Att planera och styra projekt
Projekteringsledning
Bygg och installation
AMA Hus 14
Beskrivningsteknik, Hus
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
Säker Vatteninstallation
Regler och normer för VVS-auktorisation
AMA VVS & Kyl 16
AMA EL 16
Svensk standard för elinstallationer
Personlig elsäkerhet
CE-märkning av installationer i byggnader
ESA 14, grundkurs
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
Energioptimering
Elanläggningar - Säkerhet vid arbete (tidigare Avd. C)