Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Nyheter i PBL och BBR

Ta del av de senaste nyheterna och förändringarna i PBL och BBR!
Under den här kursdagen tar vi upp en rad viktiga områden.

Kursmål
Efter kursen har deltagarna fått kunskap om de senaste nyheterna och förändringarna i PBL och BBR.

Kursinnehåll
• Lovplikt, utökad/minskad lovplikt, anmälningsplikt
• Bygglovbefriade åtgärder: Attefallhus, tillbyggnader, takkupor, ny bostad i bostad, fasadändringar mot innergård kontor, flerbostadshus, valstugor, säsongsåtgärder, skyltar, ljusanordningar
• Utformningskrav god form, färg och materialverkan, tillgänglighet och ändamålsenlighet
• Övriga egenskapskrav på byggnader, tomter och andra anläggningar
• Anpassning av egenskapskraven med hänsyn till varsamhet och förvanskningsförbud
• Stoppbestämmelse
• Konstruktionsdokumentation
• Lag om färdigställandeskydd
• Kontrollpunkter i kontrollplan
• Ändringar i BBR, t ex CE-märkning, krav bostäder, tillgänglighet, brandkrav, hygien och hälsa, buller, säkerhet vid användning och energikrav

Förkunskaper 
Kursen kräver inga förkunskaper av deltagaren.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som vill ta del av nyheter och förändringar på detta tema; tillsynsansvariga; bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, byggherrar, projektledare, KA, tekniska konsulter och entreprenörer. 

Kursledare
Våra erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
Nyheter i PBL och BBR

Kurstillfällen

Stockholm  
2018-04-24 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.