Juridik

Skriv ut

Entreprenadrätt för anläggningsbranschen

Endagskurs

Under den här kursen gör vi en genomgång av entreprenadrätten med specifik koppling till anläggningsbranschen. Utgångspunkten är standardavtalen AB 04 och ABT 06. Fokus ligger på de bestämmelser som är särskilt viktiga i anläggningsprojekt. Kursen omfattar inte AMA och MER Anläggning. Men syftet är att du ska se samspelet mellan standardavtalen, AMA/MER Anläggning och AMA AF. Exempel från rättspraxis och verkliga fall är centralt under kursdagen.

Kursmål
Kursen ger dig fördjupad kunskap i entreprenadrätt helt utifrån de villkor och förutsättningar som gäller för anläggningsprojekt. Målsättningen är att ge ökad förståelse för sambandet mellan standardavtalen, AMA/MER Anläggning och AMA AF.

Kursinnehåll

 • • AMA och MER Anläggnings status i förhållande till AB 04 och ABT 06
  Principer kring mängdförteckning enligt AB 04 och MER Anläggning
  Mängdförteckning som kontraktshandling
  Spekulation i prissättning
 • • Förutsättningar
  Ansvar för lämnade uppgifter
  Beställarens redovisningsskyldighet
  Entreprenörens undersökningsplikt
  Fackmässig bedömning
  Exempel

 • • Ersättningsformer
  Löpande räkning
  Fast pris
  Reglerbara mängder
  À-pris

 • • ÄTA-arbeten
 • Två typer: Beställda och föranledda (avvikelser)
 • Reglerbara mängder vs. ÄTA
 • Praktisk ÄTA-hantering
 • • Anläggning på totalentreprenad
  Entreprenadformen totalentreprenad
  Särdrag

 • • Besiktning
  Besiktning under entreprenadtiden
  Slutbesiktning

 • • Entreprenadrätt vs. upphandlingsrätt
  ”Likvärdigt”
  Nytt á-pris efter uppsagt á-pris – tillåtet?
  ÄTA-beställningar – tillåtet? 

Vem bör gå kursen?

Beställare, konsulter och entreprenörer som är delaktiga i att ta fram förfrågningsunderlag och kalkyler, genomföra upphandlingar eller är aktiva i själva entreprenaden.

Förkunskaper
Du behöver ha grundläggande kunskaper i entreprenadrätt och erfarenhet av entreprenadprojekt inom anläggningsbranschen.

Kursledare
Per Vestman

Pris & Villkor

Tipsa en vän om
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.