Skriv ut

Projektledarkurser

Som projektledare måste du klara av att samordna knappa resurser och hantera snäva tidsramar.
Du arbetar mot uppsatta mål, budget och deadlines. Din uppgift är också att få ditt team att prestera maximalt även när förutsättningarna ändras.

Innehåll
Vi erbjuder tre kurser som tillsammans skapar en god helhetssyn på projektledning i byggbranschen. För ett maximalt utbyte av det du lär dig rekommenderar vi att du går alla tre kurserna. Men du kan givetvis välja att gå enstaka kurser om du endast vill förkovra dig inom vissa delar.

Projektledning i produktionsskedet 
* Ledarskap som lönar sig
* Att planera och styra projekt 

Utöver projektspecifika kunskaper behöver en skicklig projektledare vara kunnig inom en rad andra områden. Det kan exempelvis handla om entreprenadjuridik, LOU, AMA, byggarbetsmiljösamordning etc.

Målgrupp
Kurserna riktar sig till dig som är, eller vill bli, projektledare i bygg-, fastighets-, anläggnings-, eller installationsbranschen.

Kursmål
Deltagarna skall behärska de viktigaste processerna för projektledning inklusive kommunikation och ledarskap och känna trygghet i rollen som projektledare.

Förkunskaper
Deltagarna bör ha några års erfarenhet av arbete med anknytning till bygg-, fastighets-, och/eller installationsbranschen som t ex beställare, konsult, entreprenör, projektledare eller förvaltare av anläggningar och fastigheter.

Ett projekt blir inte sent i slutet. Förseningen sker i början – men man märker konsekvenserna i slutet. Initial planering är grunden för all projektledning.

Märit Bodaxell, kursledare för Att planera och styra projekt samt
Projektledning i produktionsskedet.

Att vara projektledare innebär en extremt dynamisk roll, där det gäller att stimulera andra att bli motiverade att göra det vi bestämt oss för att göra. 
 

Jens Hector, kursledare för Kommunikation och ledarskap.