Projekt och organisation

Skriv ut

Effektiv projektledning i samhällsbyggnadssektorn

Tredagarskurs

Gå vår kurs som använder sig av projektledningsteori, som täcker IPMA:s kunskapsområden, i kombination med termer och praktik från samhällsbyggnadssektorn.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap om projektprocessens kunskapsområden och generella projektledningstermer. Du har fått en helhetssyn för hela byggprocessen samt insikter i ansvaret som projektledare. Du har ökat dina färdigheter i ledarskap utifrån projektet i termer av gruppdynamik, kommunikation och målstyrning.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till projektledare med avsikt att projektledarcertifiera sig enligt den internationella standarden IPMA, men även till den som vill fördjupa sin kunskap i projektledarteori kombinerad med praktiskt projektledarskap .

Kursinnehåll
Under tre dagar går vi igenom byggprocessens skeden, där vi kombinerar generell projektledningsteori med byggprojektets unika behov. Vi väver in relevanta övningar utifrån samhällsbyggnad och har fokus på ledarskap i varje moment:
  • • Organisation och roller
  • • Metoder för planering
  • • Mål och omfattning
  • • Skeden och milstolpar
  • • Tidplaner
  • • Kostnader
Förkunskaper
Projektledare inom samhällsbyggnadssektorn.

Kursledare
Kursen leds av två seniora projektledare med bakgrund inom både samhällsbyggnad, tillverkning och telekom. De har gedigen kunskap om projektledningsteori som de använder under kursen i kombination med samhällsbyggnadssektorns vokabulär.Läs mer om IPMA och dess betydelse på Svenskt Projektforums hemsida

Pressmeddelande gällande IPMA 170112

Tipsa en vän om
Effektiv projektledning i samhällsbyggnadssektorn

Kurstillfällen

För närvarande finns det inga kurstillfällen.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.