Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Innemiljö och lagkrav

Endagskurs

Många klagomål från hyresgäster hamnar i onödan hos miljökontoret. Det är både tidsödande och kostsamt. Med en genomtänkt process för kommunikation och egenkontroller kan man minimera risken för det. Se vad lagen kräver att du som fastighetsägare/driftansvarig ska göra och hur du ska tolka beslut från miljökontoret.
Med rätt kunskap och rutiner undviker du kostnader och tillsynsavgifter.

Kursmål
Målet med kursen är att ge dig kunskap om lagar och regler kring innemiljö, samt tips på vad du som fastighetsägare kan åtgärda själv om det har uppstått problem. Du får även lära dig hur du ska agera om ett ärende trots allt hamnar hos miljökontoret.

Kursinnehåll 

När klagomål på bostäder eller lokaler hamnar hos miljökontoret.

• När måste miljökontoret handlägga ett klagomål?
• Olika typer av skrivelser
• Vilka krav som ställs på en redovisning till miljökontoret
• Kostnader

Lagkrav gällande t ex temperatur, drag, ventilation, fukt och mögel, lukt, cigarettrök och buller.
• Skiljer sig kraven mellan bostäder, arbetsplatser, publika lokaler, förskolor och skolor?
• Vad ett riktvärde innebär i praktiken
• Så håller du dig uppdaterad om lagkraven

Innemiljöutredning:
• Utredning vid klagomål på diffusa hälsobesvär
• Swesiaq-modellen
• Mätningar respektive provtagningar
• Egenkontroll
• Att kontrollera kostnaden för en utredning
• Hur kommunikationen vid en utredning bör se ut
• När anses en utredning vara klar?

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Vem bör gå kursen?
Fastighetsförvaltare och driftansvariga, men även den som har ett allmänt intresse för detta område.

Tipsa en vän om
Innemiljö och lagkrav

Kurstillfällen

För närvarade finns det inga kurstillfällen

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.