Juridik

Skriv ut

AMA AF 12

Endagskurs

Lär dig mer om AMA AF 12 med tillhörande Råd och anvisningar.

Grunden för ett bra avtal skapas med de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget som beställaren inkluderar i materialet till anbudsgivaren. AMA AF 12 tjänar som underlag vid upprättande av Administrativa Föreskrifter för entreprenader inom byggsektorn.

En av våra kursledare, Tomas Thulin, har deltagit i framtagningen av AMA AF 12.

Kursmål
Att deltagarna ska veta hur Administrativa Föreskrifter upprättas och tolkas för entreprenadavtal.

Kursinnehåll
Vi går bland annat igenom:
• Tillämpliga entreprenad- och upphandlingsformer inom     byggsektorn
• Nyheterna i AMA AF 12
• Hur du praktiskt använder AMA AF för att upprätta administrativa     beskrivningar
• Förfrågningsunderlagets övriga avtalshandlingar med genomgång   av tolknings- och rangordningsregler

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i standardavtalen AB 04 och ABT 06 är lämpligt.

Målgrupp

För dig som upprättar eller tolkar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag och/eller entreprenadkontrakt.

Nyheterna i AMA AF 12
De förändringar som genomförts är i huvudsak:
• nya koder, rubriker och texter om LOU
• nya avsnitt om miljöklassningssystem
• revideringar avseende arbetsmiljösamordning (BAS)
• revideringar avseende kontrollansvarig enligt PBL
• förändring av texter gällande entreprenörens kontroll, miljöledning   och miljöledningssystem
• anpassning och flyttning av koder och rubriker inom AFC och AFD   för bättre samordning med AB 04 och ABT 06
• avsnittet försäkring har setts över
• avsnitten om Allmänna hjälpmedel (AFH) och Allmänna arbeten   (AFJ) har i sin helhet arbetats om och slagits samman i ett nytt

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
AMA AF 12

Kurstillfällen

Malmö Karta till kurslokal
2018-02-28 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-03-13 Anmälan
Göteborg Karta till kurslokal
2018-03-20 Anmälan
Luleå Karta till kurslokal
2018-04-12 Anmälan
Uppsala  
2018-04-25 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-05-24 Anmälan
Göteborg  
2017-11-20  
Stockholm  
2017-12-14  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.