Kurser i STOCKHOLMS LÄN
Seminarium
EGA-dagen
Stockholm 2018-09-27 Anmälan
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Stockholm 2018-04-17 Anmälan
Stockholm 2018-05-22 Anmälan
Stockholm 2017-12-12  
Stockholm 2018-01-18  
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Stockholm 2018-04-11 Anmälan
Stockholm 2017-11-28  
Stockholm 2018-02-01  
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Stockholm 2018-03-14 - 2018-03-15 Anmälan
Stockholm 2018-05-29 - 2018-05-30 Anmälan
Stockholm 2017-12-18 - 2017-12-19  
Stockholm 2018-01-24 - 2018-01-25  
Stockholm 2018-02-14 - 2018-02-15  
Entreprenadjuridik på Kanarieöarna
Teneriffa 2018-11-25 - 2018-12-02 Anmälan
Nya Dataskyddsförordningen
Stockholm, eftermiddag 2018-04-18 Anmälan
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs
Stockholm 2018-02-13 - 2018-02-14  
Entreprenadbesiktning
Stockholm 2018-04-25 - 2018-04-26 Anmälan
Stockholm 2018-02-06 - 2018-02-07  
Certifierad entreprenadbesiktningsman, tentamen
Stockholm 2018-03-22 Anmälan
Stockholm 2018-06-04 Anmälan
ABK 09
Stockholm 2018-04-18 Anmälan
Stockholm 2018-02-08  
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Stockholm 2018-03-06 Anmälan
Stockholm 2017-12-06  
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs
Stockholm 2018-05-03 Anmälan
Stockholm 2017-12-07  
AMA AF 12
Stockholm 2018-03-13 Anmälan
Stockholm 2018-05-24 Anmälan
Stockholm 2017-12-14  
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning
Stockholm 2018-04-24 - 2018-04-25 Anmälan
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
Stockholm 2018-05-24 Anmälan
Markanvisnings- och exploateringsavtal
Stockholm 2017-11-23  
Partnering
Stockholm 2018-05-29 Anmälan
Stockholm 2018-02-08  
Entreprenad och försäkring
Stockholm 2018-05-31 Anmälan
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Stockholm 2018-04-18 Anmälan
Stockholm 2018-02-07  
Stockholm 2018-02-12  
Beskrivningsteknik, Anläggning
Stockholm 2018-05-23 - 2018-05-24 Anmälan
MER Anläggning 17
Stockholm 2018-04-19 Anmälan
Stockholm 2018-02-08  
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
Stockholm 2018-05-16 - 2018-05-17
2018-05-23 - 2018-05-24
Anmälan
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Stockholm 2018-03-22 Anmälan
Nyheter i PBL och BBR
Stockholm 2018-04-24 Anmälan
BAS-P och BAS-U, grundkurs
Stockholm 2018-03-20 - 2018-03-21 Anmälan
Stockholm 2018-05-17 - 2018-05-18 Anmälan
Stockholm 2017-11-21 - 2017-11-22  
Stockholm 2017-12-13 - 2017-12-14  
Stockholm 2018-01-23 - 2018-01-24  
BAS-P och BAS-U, fördjupningskurs
Stockholm 2018-04-26 Anmälan
BAS-P och BAS-U, uppdateringskurs
Stockholm 2018-05-03 Anmälan
BAS-P och BAS-U, tentamen
Stockholm 2018-06-04 Anmälan
Stockholm 2017-12-11  
PBL - med fokus på byggstyrning
Stockholm 2018-05-29 Anmälan
Projekt och organisation
Ledarskap som lönar sig
Stockholm 2018-04-18 - 2018-04-19 Anmälan
Projektledning i produktionsskedet
Stockholm 2018-05-29 - 2018-05-30 Anmälan
Att planera och styra projekt
Stockholm 2018-03-13 - 2018-03-14 Anmälan
Stockholm 2018-05-16 - 2018-05-17 Anmälan
Projekteringsledning
Stockholm 2018-04-24 - 2018-04-25 Anmälan
Stockholm 2018-01-30 - 2018-01-31  
Bygg och installation
Beskrivningsteknik, Hus
Stockholm 2018-04-19 Anmälan
Stockholm 2017-11-16  
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
Stockholm 2018-05-07 - 2018-05-08 Anmälan
Stockholm 2017-12-06 - 2017-12-07  
Säker Vatteninstallation
Stockholm 2018-03-07 Anmälan
Stockholm 2018-05-16 Anmälan
Regler och normer för VVS-auktorisation
Stockholm 2018-03-21 Anmälan
Stockholm 2017-12-12  
AMA VVS & Kyl 16
Stockholm 2018-04-17 Anmälan
AMA EL 16
Stockholm 2018-04-10 Anmälan
Svensk standard för elinstallationer
Stockholm 2018-03-07 Anmälan
Personlig elsäkerhet
Stockholm 2018-03-22 Anmälan
ESA 14, grundkurs
Stockholm 2018-03-08 Anmälan