Allmänna villkor.


KURSINTYG
Kursintyg skickas digitalt till din angivna e-postadress ca 1-2 veckor efter avslutad kurs(gäller ej Säker Vatteninstallation). Vid borttappade intyg kan nya skickas ut till en kostnad av 300 kr per intyg.

AVBOKNING
Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Avbokning ska ske skriftligt (e-post). Platsen kan överlåtas till en annan deltagare, meddela oss detta så snart som möjligt. Ovanstående avbokningsregler gäller om inget annat överenskommits.

BETALNING
10 dagar netto. Kursavgiften ska vara betald senast 1 dag innan kursstart.

RABATT
Vi ger rabatt vid samtidig bokning av flera deltagare från samma företag. Gäller även vid bokning på olika kursorter/ämnen. Vid anmälan till Branschreglerna Säker Vatteninstallation lämnas 100 kr rabatt/person vid samtidig anmälan av minst 3 deltagare. Övriga kurser: 3–5 deltagare ger 10 % rabatt, 6 eller fler deltagare ger 20 % rabatt. Mängdrabatten kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. 

INSTÄLLDA KURSER
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen (fram till en vecka innan kursstart) vid för få anmälningar. Vi reserverar oss för inställda kurser och förändringar i kursprogram som ligger utanför vår påverkan, det vill säga force majeure, föreläsares plötsliga sjukdom, trafikförseningar och liknande. Blir kursen inställd på grund av detta erbjuds du att delta i någon annan kurs för samma kostnad alternativt att kursavgiften betalas tillbaka. Deltagarens eventuella utlägg utöver det ersätts inte. Vi försöker alltid att lösa det på bästa möjliga sätt för våra kunder.