Väg och mark

Skriv ut

MER Anläggning 17

Endagskurs

När förfrågningsunderlaget bygger på AMA Anläggning 17, finns MER Anläggning 17 (Mät- och ersättningsregler) för att reglera mängdförtecknade arbeten, samt tillkommande och avgående arbeten.

Mycket kan hända under entreprenadens gång
Entreprenadens omfattning ändras. Nya tekniska lösningar krävs. Stenblock eller otjänliga massor dyker upp. Beställaren och dennes konsulter måste ha kunskaper för att förteckna mängderna i kontraktet. Man måste också under entreprenaden reglera avgående och tillkommande mängder och arbeten i enlighet med regelsystemet. Entreprenören i sin tur bör känna till MER:s regelverk för att kunna göra riktiga kalkyler och bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning.

Kursmål
Deltagaren får kännedom om hur mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda.

Kursinnehåll
Vi går igenom de väsentliga delarna i MER. Dels de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten, dels de regler som brukar vålla de flesta diskussionerna och största extrakostnaderna. Vi tar även upp de viktigaste förändringarna gentemot tidigare utgåvor av MER.

Förkunskaper
Erfarenhet från tidigare AMA är bra men inget krav. Du behöver känna till och hitta i AB 04, ABT 06 och AMA Anläggning 17.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
MER Anläggning 17

Kurstillfällen

Kalmar Karta till kurslokal
2018-03-07 Anmälan
Skellefteå Karta till kurslokal
2018-03-22 Anmälan
Sundsvall Karta till kurslokal
2018-04-11 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-04-19 Anmälan
Kiruna NY! Karta till kurslokal
2018-04-25 Anmälan
Stockholm  
2018-02-08  
Örebro  
2018-02-15  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.