Väg och mark

Skriv ut

AMA Anläggning 17

Endagskurs

Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten, m.m.? Då är AMA Anläggning det regelverk du behöver känna till och jobba efter. Beställare, projektörer och entreprenörer måste kunna hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA. Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar.

Kursmål
Efter kursen ska du ha fått förståelse för hur AMA Anläggning fungerar och hur den ska användas. Kursen ger också en bild av de förändringar som skett mellan AMA Anläggning 13 och 17.

Kursinnehåll
• Genomgång av nya AMA Anläggning 17; förändringar jämfört med AMA Anläggning 13.
• Introduktion till hur tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas.
• Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget. AMA Anläggnings koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning.
• Uppbyggnaden och strukturen i AMA Anläggning 17, RA Anläggning 17 och kodsystemet BSAB 96.

Förkunskaper
Det är en fördel att känna till och hitta i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Erfarenhet från tidigare AMA är inget krav, men det underlättar om du har det.

Kursledare
Våra erfarna kursledare är bransch-specialister och har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen 

Tipsa en vän om
AMA Anläggning 17

Kurstillfällen

Göteborg Karta till kurslokal
2018-02-27 Anmälan
Kalmar Karta till kurslokal
2018-03-06 Anmälan
Skellefteå  
2018-03-21 Anmälan
Sundsvall Karta till kurslokal
2018-04-10 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-04-18 Anmälan
Kiruna NY! Karta till kurslokal
2018-04-24 Anmälan
Göteborg  
2017-12-07  
Malmö  
2018-02-05  
Stockholm  
2018-02-07  
Stockholm  
2018-02-12  
Örebro  
2018-02-14  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.