Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Bygglovshantering och PBL

Håll dig uppdaterad om vad som gäller- kommunen kan bli skadeståndsskyldig vid felaktiga råd eller upplysningar av bygglovshandläggare.

Kursmål
Målet med kursen är att ge dig en värdefull genomgång av vilka lagar och förordningar som man behöver tänka på som kommunens tillsynsansvarig, eller som administratör. Nyttig kunskap både för dig som är erfaren eller som är ny på jobbet.

Kursinnehåll
Kursen ger en översiktlig bild av Plan- och bygglagen, vilka förordningar och föreskrifter som gäller ur ett myndighetsperspektiv

  • • Kommunallagen, Förvaltningslagen, Plan- och bygglagen,   Boverkets byggregler, Plan- och byggförordningen.
  • • Lagstiftade definitioner
  • • Prövning och beslutsprocessen med praktiska exempel
  • • Effektiv handläggning
  • • Genomförandet enl. PBL och Tekniska egenskapskrav
  • • Attefallsreglerna
  • • Laga kraft
Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Målgrupp 
Kursen vänder sig till tillsynsansvariga; bygglovshandläggare, -sekreterare och byggnadsinspektörer

Kursledare
Våra kursledare har gedigen erfarenhet av bl.a. bygglovshantering i expansiva kommuner med stort antal gransknings- och tillsynsärenden.  De biträder byggherrar vid både små och stora projekt. De har även god kunskap om hur Attefallsreglerna fungerar i praktiken och hur byggherrar kan nyttja sin byggrätt på bästa sätt. Kursledarna är certifierade KA.

Tipsa en vän om
Bygglovshantering och PBL

Kurstillfällen

Uppsala  
2018-03-22 Anmälan
Karlstad  
2018-04-10 Anmälan
Umeå  
2018-04-16 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.