Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

BAS-P och BAS-U, för mindre projekt

Endagskurs

Enligt Arbetsmiljölagen är byggherren skyldig att utse en särskild byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U),. Det är ett krav vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll.

Byggherren måste kunna styrka att den BAS som utsetts är utbildad, erfaren och kompetent. Hur tuffa kraven är varierar med uppdragets storlek, men utbildning är alltid ett grundkrav från Arbetsmiljöverket.

Kursmål
Kursen ger övergripande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och olika parters arbetsmiljöansvar.

Kursinnehåll
•Genomgång av de uppgifter som ligger på BAS och övriga parter 
  under planering och projektering respektive byggskedet.
•Förslag på hur man praktiskt kan lägga upp BAS-arbetet.
•Varför det är viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till handläggare och utförare av mindre, ”enklare” projekt, till exempel områdesförvaltare inom bostadsföretag eller entreprenörer som utför reparations- och underhållsarbeten.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
BAS-P och BAS-U, för mindre projekt

Kurstillfällen

För närvarade finns det inga kurstillfällen

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.