Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

BAS-P och BAS-U, fördjupningskurs

Endagskurs och självstudier.

Både utbildning och erfarenhet
Arbetsmiljöverket (AV) kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. En BAS måste också kunna styrka sin erfarenhet och kompetens. Rekommendationen från AV är 48 timmars utbildning som sprids ut över en längre tid. Om du har gått vår BAS-P och BAS-U grundkurs och bygger på med den här fördjupningsdelen, har du följt AV:s rekommendation. Givetvis kan du ha gått grundkursen hos en annan arrangör men ändå gå fortsättningen hos oss. Det bör gå ett par månader mellan grundkurs och fördjupningskurs.

Kursmål
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om yrkesrollen BAS. Förberedelse inför en eventuell certifieringstentamen.Du ökar dina kunskaper om yrkesrollen BAS. Du blir också förberedd inför en eventuell certifieringstentamen. Den bokar och betalar du separat.

Kursinnehåll
En lärarledd kursdag med fördjupning i arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter. Under dagen delar vi ut material med övningsfrågor för självstudier. Kursdag + självstudier motsvarar 32 timmars undervisning.

Förkunskaper
Du har kunskaper om arbetsmiljöregler som motsvarar vår BAS-P och BAS-U grundkurs.

Kursen vänder sig till byggherrar som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen, samt till projektörer, projektledare, entreprenörer med flera som kommer att ha uppgifter som BAS-P och BAS-U.

Målgrupp
Förutom byggherrar är alla som utför BAS-uppgifter aktuella.

Kursledare
Våra yrkeserfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Certifiering
Efter godkänd tentamen kan du ansöka om certifikat hos RISE eller Kiwa Sverige. Läs mer om tentamen här.


Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
BAS-P och BAS-U, fördjupningskurs

Kurstillfällen

Göteborg Karta till kurslokal
2018-03-15 Anmälan
Malmö Karta till kurslokal
2018-04-12 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-04-26 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.