Juridik

Skriv ut

Partnering

Introduktion till partnering som arbetsmetod

Endagskurs

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens. Metoden kan tillämpas både för utförande- och totalentreprenad, men fungerar bäst vid mer komplicerade projekt. Partnering förutsätter också andra ersättningsmodeller än de traditionella och utgår ofta från en kombination av fasta arvoden och löpande räkning. 

Tanken är att parterna har en delvis integrerad organisation som också inkluderar konsulter, brukare och underentreprenörer, där de som är delaktiga bidrar med kompetens och erfarenhet för projektets och projektmålens bästa. Det kräver god kommunikationsförmåga av samtliga inblandade. 

Ett lyckat partneringprojekt innebär att tvister elimineras, projektet håller budget, tidsplan och andra projektmål och det skapas goda relationer för långsiktiga samarbeten.

Kursmål
Kursen ger dig övergripande kunskap om hur ett partneringprojekt kan läggas upp, vad som krävs av de som är delaktiga, samt för vilka typer av projekt det är mest lämpligt.

Kursinnehåll

• Introduktion, partnering som metod.
• Framtagande av partneringdeklaration för kursen.
• Entreprenadkontrakt/Partneringkontrakt som beskrivning av arbetsmetod och styrmedel i projekt – ersättningsmodeller lämpade för partnering.
• Genomgång av olika beteendeprofiler och kommunikationsfrågor. Vad gör man i låsta lägen?
•  Så drivs ett partneringprojekt: olika mötesformer och deras betydelse i projekt, inledande workshop och partneringledarens/processledarens roll.
• Vikten av att bedöma av kompetens och erfarenhet hos platsorganisation och lämpligt tillvägagångssätt enligt LOU/LUF.
• Sammanfattning av för vilka typer av projekt partnering är mer eller mindre lämpligt, samt risker och fallgropar.

På kursen varvar vi teori med övningar och diskussioner. 

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06.

Vem bör gå kursen?
Du som är intresserad av en ny samarbetsform mellan beställare och entreprenör.

Två erfarna kursledare på kursen 
John Hane är advokat och specialiserad på upphandling av entreprenadkontrakt. Han anlitas löpande av stora och små byggherrar över hela landet inför och under upphandlingar av partneringprojekt och har stor erfarenhet av hur den typen av kontrakt struktureras. Han har också, tillsammans med professor P-E Eriksson, publicerat en forskningsrapport för Konkurrensverket om effektivitet och innovation vid entreprenadupphandlingar som utförligt behandlar partnering.


Malin Österberg är partneringledare och processledare såväl som team- som organisationscoach. Hon är dessutom utbildad inom kommunikation, konflikthantering och ledarskap. Malin har erfarenhet av att arbeta som partneringledare i byggprojekt och har arbetat med ledningsgrupper och personalgrupper inom ett flertal branscher. Hon har även lång erfarenhet av att utbilda och coacha. 


Läs mer: artikel ang. forskningsrapporten. Byggvärlden nr 14 2014

Läs artikel  i Byggindustrin - Bilarna får rum i det innersta av berget.

Tipsa en vän om
Partnering

Kurstillfällen

Göteborg Karta till kurslokal
2018-02-20 Anmälan
Malmö Karta till kurslokal
2018-03-13 Anmälan
Karlstad  
2018-03-20 Anmälan
Göteborg NY!  
2018-04-24 Anmälan
Falun  
2018-05-17 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-05-29 Anmälan
Luleå  
2018-09-18 Anmälan
Stockholm  
2018-02-08  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.