Juridik

Skriv ut

Miljörätt, grundkurs

Endagskurs

Miljöbalken är en tvingande lagstiftning - hos EGA får du koll på bestämmelserna. Genom att bli medveten om de krav som ställs enligt lag kommer du att spara både tid och resurser. Samtidigt minimerar du risken för ovälkomna överraskningar.

Vem bör gå kursen?
Kursen vänder sig till tekniska konsulter, entreprenörer och ansvariga inom bygg- och anläggningsprojekt, samt personal som kommer i beröring med miljöfrågor inom industrin – kort sagt, en kurs för alla som behöver insikt i miljölagstiftningen och vilka konsekvenser den medför.

Kursmål
Kursen ger grundläggande kunskaper om vilka krav som kan ställas på dig som verksamhetsutövare.
Du får kunskap om vilka miljökrav som gäller enligt bl.a. hänsynsreglerna i miljöbalken. Du får också råd om hur du bör hantera långa tillståndsprocesser och saneringsansvar.

Kursinnehåll
• Så tids- och kostnadsplaneras större och mindre projekt utifrån miljökrav.
• Vad innebär en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?
• Samspelet mellan miljöbalken och Plan- och bygglagen
• Fördelning av det miljörättsliga kostnadsansvaret - ansvar gentemot omgivningen vid exempelvis höga flöden, föroreningar och emissioner.
• Vad innebär egenkontrollen?
• Så undviks straff för miljöbrott
• Vem ansvarar i en organisation?

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursledare
Våra erfarna kursledare är advokater med specialistinriktning miljörätt och har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
Miljörätt, grundkurs

Kurstillfällen

För närvarade finns det inga kurstillfällen

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.