Juridik

Skriv ut

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs

Endagskurs

Ny lagstiftning har trätt i kraft från 1 januari 2017. 

Du är erfaren när det gäller offentlig upphandling av byggentreprenader och konsulttjänster. Nu vill du ta del av andras erfarenheter och diskutera aktuell rättslig praxis med exempel från verkligheten. Den här kursen hålls i föreläsningsform. Korta övningsexempel i form av fiktiva fall läggs in löpande under dagen, för att vi ska få en dynamisk kursdag med mycket dialog.

Kursmål
Efter kursen har du fått större kunskap om ett antal centrala frågor i offentlig upphandling och det aktuella regelverket. Du har fått fördjupa dig särskilt i problemlösning vid upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

Kursinnehåll
 • •  Förhandling och dialog vid offentlig upphandling – ordningsregler      för det offentliga
 • •  Förhandlat förfarande när alla anbud är orena; vad gör man? 
 • •  Märken, fabrikat och ”eller likvärdigt”.
 • •  Oproportionellt att förkasta anbud med oväsentliga brister –      kursändring på gång?
 • •  Lämpliga utvärderingskriterier för upphandling av        byggentreprenader och konsulttjänster.
 • •  Referenstagning – interna och externa referenser – hur skall de        hanteras?
 • •  Intervjuer – vad gäller? 
 • •  Åberopande av andra företags kapacitet – form och begräsningar 
 • •  Onormalt låga anbud – uteslutning? 
 • •  Allvarliga fel i yrkesutövningen – uteslutning? 
 • •  Jäv och intressekonflikter – uteslutning? 
 • •  Upphandling av partneringavtal 
Alla rättsfall som tas upp under kursdagen anknyter till samhällsbyggnadssektorn och vi hänvisar återkommande till beställarstödet AMA. Du får ta del av ett stort antal exempel från verkligheten och vi ger råd om lämpliga skrivningar i upphandlingsföreskrifter och kontraktsvillkor.

Förkunskaper
Du bör ha gått vår grundkurs i LOU eller ha motsvarande kunskaper.

Vem bör gå kursen?
Du som redan tillämpar LOU i ditt dagliga arbete och vill vässa dina kunskaper. 

Kursledare
Våra kursledare är advokater; erfarna specialister med stor praktisk erfarenhet av offentlig upphandling, i synnerhet byggentreprenader. De biträder både upphandlande enheter/myndigheter, konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen, från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

För dig som behöver en grundkurs i ämnet:

Pris och villkor för kursen

Kurstillfällen

Göteborg Karta till kurslokal
2018-04-11 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-05-03 Anmälan
Stockholm  
2017-12-07  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.