Juridik

Skriv ut

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, nyhetskurs

Halvdagskurs 

1 januari 2017 trädde en ny lagstiftning för offentlig upphandling i kraft. Kursen fokuserar på vilka förändringarna är och hur de påverkar din yrkesvardag. Vi går igenom ärenden från verkligheten och visar goda exempel på hur du kan formulera dig i 
t ex kontraktsvillkor.

Kursmål
Efter kursen har du fått praktiska råd utifrån det nya regelverket, med särskilt fokus på upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

 • Kursinnehåll
  • 
  Bakgrund och resultatet av lagstiftningsarbetet.
 • • De nya lagarnas upplägg och struktur.
 • • Nya undantag från upphandlingsplikten.
 • • Leverantörs deltagande i förberedelserna inför upphandlingen.
 • • Tilldelning av kontrakt i separata delar.
 • • Nytt upphandlingsförfarande, innovationspartnerskap.
 • • Nya regler för användning av förhandlat förfarande utan         föregående annonsering.
 • • Klargörande regler om ramavtal i LOU och nya regler i LUF. 
 • • Krav på märke tillåts i vissa fall.
 • • Nya tidsfrister och krav på annonsering/tillhandahållande av  
 • • Förfrågningsunderlag och nya regler om kommunikation och             förtydligande.
 • • Utvecklade regler om uteslutning.
 • • Nya regler angående ekonomisk och finansiell ställning och       åberopande av annat företags kapacitet 
 • • Utvärdering, särskilt om livscykelkostnader.
 • • Regler om fullgörande/ändring av kontrakt – väsentliga eller inte?
 • • Effekt på regelverket under tröskelvärdena. 

Förkunskaper
Erfarenhet av offentlig upphandling av byggentreprenader och teknikkonsulter är en förutsättning för att få behållning av kursen.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har god kännedom om regelverket i din roll som upphandlare, entreprenör eller konsult. 
 
Kursledare
Våra kursledare är mycket erfarna advokater med specialisering och stor praktisk erfarenhet av offentlig upphandling, särskilt  byggentreprenader. De biträder upphandlande enheter/myndigheter, konsulter och leverantörer under hela processen, från upprättande av förfrågningsunderlag till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.  

Pris och villkor för kursen

Kurstillfällen

Kursen arrangeras efter önskemål eller internt på företag. Klicka på länken nedan om du önskar offert.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.