Juridik

Skriv ut

Entreprenad och försäkring

Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal samt risktäckning genom försäkring

Endagskurs 
 
I ingen annan bransch är frågor om ansvar, riskfördelning samt risktäckning genom försäkring så sammanflätade som i byggbranschen. Kunskap om detta samspel kan innebära stora vinster för det enskilda projektet såväl under tidiga skeden som under produktion och slutligen förvaltning. 

Vilka försäkringar ska jag välja för olika typer av projekt? Hur ska beskrivningsförfattaren tänka runt försäkringsfrågorna? Vad innebär beställarens krav på försäkring egentligen? Kan jag få ersättning för inträffade skador på entreprenaden och/eller befintlig egendom? Har jag skydd för skador som drabbar omgivningen? Hur driver man bäst regresser och återkrav som försäkringsgivare?

Kursmål
Du ska få ökade kunskaper om ansvar och riskfördelning i entreprenad-, konsult- och materialleveransavtal samt vilken risktäckning genom försäkring som du kan få genom sedvanliga entreprenadförsäkringar och de tilläggsförsäkringar som finns på marknaden.

Kursinnehåll
  • Genomgång av upphandlings-, entreprenad- och samverkansformer i dess betydelse för hur man bedömer ansvarsfrågor i entreprenad- och konsultprojekt
  • Allmänna kontraktsrättsliga frågor – vad gäller utanför AB/ABT/ABK/ABM-systemet
  • Beställarens, konsultens, entreprenörens och leverantörens ansvarsrisker under byggprojektets olika skeden
  • Kan man kräva vem som helst i kontraktskedjan? 
  • Entreprenadförsäkringar enligt AMA AF 12 och den nya minimiomfattningen
  • Konsultförsäkring enligt AMA AF Konsult 10 och dess basomfattning
  • Genomgång av sedvanliga entreprenadförsäkringar och tilläggsförsäkringar
  • Beställarens, konsultens, entreprenörens och leverantörens ansvarsbegränsningar
  • Intressanta rättsfall och praktikfall
  • Regresser och återkrav
Målgrupp
Beställare, konsulter, försäkringsansvariga, risk managers, skadereglerare och underwriters på försäkringsbolag; och alla andra aktörer som kommer i kontakt med entreprenad- och försäkringsfrågor i byggprojektens olika skeden

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik är bra men inte avgörande.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Tipsa en vän om
Entreprenad och försäkring

Kurstillfällen

Stockholm  
2018-05-31 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.