Bygg och installation

Skriv ut

Personlig elsäkerhet

Endagskurs

Byter du ibland vägguttag, strömbrytare mm? Vad är tillåtet? Hur ska felsökning göras? Vad händer om något går fel? 


Alltför ofta vid elarbeten prioriteras tidsvinst före säkerhetskrav. Risktagandet påverkas av okunskap, lättja eller inställningen ”det händer inte mig”. Med en grundutbildning i el kan du minimera olycksrisken. 

Kursmål
Du får god kännedom om gällande regelverk inom elområdet och hur du undviker elektriska faror i yrkeslivet genom egen riskbedömning.

Behöver du grund- eller repetitionsutbildning? 
Elsäkerhetsverkets fordringar och arbetsmiljölagens krav uppfylls genom att vi lär ut relevanta delar av de nya regelverken för skötsel av elanläggningar, SS-EN 50 110-1 och föreskrifterna ”Elsäkerhet vid arbete” ELSÄK-FS 2006:1, samt ”innehavarens tillsynsansvar” ELSÄK-FS 2008:3. 

Kursen kan även vara repetitionsutbildning vilket enligt Elsäkerhetsverket skall ske regelbundet. Lämplig tidsintervall är vart tredje år.

Kursinnehåll 
• Systematisk genomgång av relevanta föreskrifter och standards inom elområdet.
• Vad får man göra – och inte göra – utan auktorisation? (tidigare behörighet) 
• Hur vet du att en anläggning är spänningslös? Hur frånskiljer du en anläggning med gängsäkring alt. dvärgbrytare/automatsäkring?
• Elfaran och den personliga elsäkerheten

Du lär dig också om elsäkerhetens betydelse och innebörd ur företagets perspektiv. 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursenDagsprogram för kursen
Inledning med presentation av målsättning med utbildningen

Översiktlig genomgång av den nya Elsäkerhetslagens uppbyggnad och ansvarsfördelning.
Innehavarens skyldigheter vid upphandling av elinstallationer och vilka fordringar för att få utföra elinstallationsarbete behandlas.

Föreskrifterna beträffande vad anläggningsansvar och personsäkerhetsansvar belyses under kursdagen.

Genomgång av de nya föreskrifterna med innebörden av egenkontrollprogram, vad auktorisation innebär
samt vad man får respektive inte får göra i elanläggningar utan ett egenkontrollprogram.

Elfaran. Strömgenomgång och ljusbågar
Genomgång av risker med elström vid olika typer av arbeten som anpassas till deltagarnas förutsättningar.

Personligt skyddstänkande och elsäkerhetsvett
Jordfelsbrytares funktion och begränsningar
Livräddning vid elskada
Genomgång om hur man agerar i samband med elektriska olycksfall

Presentation och genomgång av:
ELSÄK-FS 2008:3 ”Innehavarens anläggningsansvar” samt SEK Hanbok 446 ”Elanläggningar: Säkerhet vid arbete”
Exempel på en elansvarsorganisation innehåll och omfattning.

Sammanfattning och avslutning

Tipsa en vän om
Personlig elsäkerhet

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.