Bygg och installation

Skriv ut

Elanläggningar - Säkerhet vid arbete (tidigare Avd. C)

SEK Handbok 446

Endagskurs

En arbetsgivare har långtgående skyldigheter att informera sin personal om eventuella risker vid utförande av arbete i eller skötsel av elektriska anläggningar. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter anges därför utryckliga krav på personalens kompetens, riskbedömning, organisation, planering av arbete och krav på säkerhetsåtgärder vid elarbetens genomförande.

Genom att tillämpa Europanormen, SS EN 50 110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”, exemplifieras bl.a. hur fordringarna i Elsäkerhetsverkets föreskrift kan uppfyllas.

Vår kurs är baserad SEK Handbok 446 - Elanläggningar - Säkerhet vid arbete, vilket är en kommenterad utgåva med förtydliganden till såväl föreskriften som standarden. Innehållet ersätter det som tidigare kallades Avd.C i ”Blå Boken”

Uppfyll informationskraven genom att låta oss utbilda er personal!

Kursmål
Deltagarna ska efter genomförd kurs vara väl informerade om såväl föreskriftens som standardens innehåll. Du ska veta hur en riskbedömning kan genomföras och vad en sådan ska omfatta. Förmåga att välja arbetsmetod grundad på riskbedömning samt vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtagas beroende på arbetets art. Vilka krav som ställs på organisation och planering vid utförande av skötselåtgärder omfattas av kursen.

Kursinnehåll
*Översiktlig genomgång av gällande elagstiftning, föreskrifter och standards.
* Systematisk genomgång av SEK Handbok 446 – ”Elanläggningar - Säkerhet vid arbete” och däri angivna fordringar och krav på:
- Personalens kompetens
- Organisation och planering
- Normala skötselåtgärder
- Arbetsmetoder vid utförande av elarbeten
- Rutiner vid reparations- och underhållsarbeten på elektrisk utrustning
* Tillämpningsexempel för riskbedömning vid skötselåtgärder.
*Elektrisk risk samt strömmens inverkan på människokroppen.

Förkunskaper
Erfarenhet av skötsel av elektriska installationer och/eller utrustning.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen


Tipsa en vän om
Elanläggningar - Säkerhet vid arbete (tidigare Avd. C)

Kurstillfällen

Kursen arrangeras främst internt på företag. Klicka på länken nedan om du önskar offert.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.